Klastry warunkiem efektywnego rozwoju pogranicza polsko-litewskiego